Dive Center Mallorca
ROBINSON CLUB Cala Serena
Cala d´Or - Mallorca

         

Avís legal

Dive Center Mallorca SL
Natascha Korger

Robinson Club Cala Serena
Avda. de s´Horta s/n
07660 Cala d´Or

Tel.: +34 971 648620
Fax: +34 971 648620
email: armin@tauchschule-mallorca.de

NIF: ES-B 07815897

Registre
Palma de Mallorca

Fotos
Armin Korger i altres

Resposable de la protecció de dades
Natascha Korger (armin@tauchschule-mallorca.de)

Oficial de protecció de dades
PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA SLU

Exclusió de responsabilitat
Tots els continguts de la pàgina web s'ofereixen tal com apareixen i segons la seva disponibilitat. L'empresa Dive Center Mallorca SL no garanteix l'absència d'interrupcions o errors en les seves pàgines web. L'empresa es reserva el dret de revisar les pàgines o impedir l'accés a aquestes pàgines en qualsevol moment.

Es prohibeix la reproducció, transferència, distribució o emmagatzematge dels continguts, ja sigui en part o totalment, per qualsevol mitjà, sense l'autorització prèvia per escrit de l'empresa. L'ús d'aquest lloc web us permet navegar per les seves pàgines web amb el seu ordinador i imprimir còpies d'extractes d'aquestes pàgines exclusivament per a ús personal i no per la seva distribució, excepte en cas d'autorització per escrit de l'empresa.

Totes les marques esmentades pertanyen als seus respectius propietaris. La mencio en aquest lloc web de les marques i els seus productes són a títol informatiu i promocional per a la venda.

 

 

 

Tauchschule Cala Serena - Armin+Natascha Korger - Cala Serena, Cala d’Or / Mallorca - Tel: +34 971 648620 - eMail